मंगळवार, २७ जुलै, २०१०

` भारत कधीकधी माझा देश आहे ! `

            कामाच्या व्यापातून बऱ्याच दिवसांनी मोकळा वेळ मिळाला होता. भटकंतीचा किडा वळवळायला लागला होता. एका दिवसाचा ट्रेकचा विचार होता. पण भटकायचे कुठे ?? मागच्याच आठवड्यात मल्हारगडाची मुसाफिरी करून आलो होतो. मेंदूवर जास्त दबाव न देता प्रतापगडावर जायचे पक्के केले. आकाश निरभ्र निळे होते. शनिवार होता त्या दिवशी. सकाळीच घरून निघालो. कात्रजवरून महाबळेश्वरला जाणारी एस.टी पकडली. कंडक्टरणे शंभराचे तिकीट फाडले थेट महाबळेश्वर. कालच पर्फोमन्स अप्रैजल भरून  साहेबाला एकदाचे देऊन टाकले होते त्यामुळे आज बराच रिलीफ वाटत होता. गाडीत मोकळी जागा अजिबात न्हवती. तसाच उभा राहून शिरवळ पर्यंत आलो. दरम्यान दोन माणसे माझ्या समोरील शीटवर मोठमोठ्याने बोलत होती. त्यांच्या चर्चेचा विषय होता नुकतीच मिरजेत झ्हालेली दंगल. राजकारणात मुरलेल्या एखाद्या नेत्याप्रमाणे त्यांची सविस्तर विवंचनात्मक चर्चेत मीही सहभागी झ्हालो काही काळ. शिरवळला बसायला जागा झ्हाली. मस्त तासाभराची डुलकी घेतली. जाग आली त्यावेळी गाडीने वाई ओलांडली होती.
          त्या दोन माणसांचे संभाषण अजून चालूच होते पण विषय बदलला होता. मुंबई हल्ल्याला जबाबदार कोण ? मी वेगळ्याच विचारात होतो. साधारण साडे नऊच्या दरम्यान गाडी महाबळेश्वरला धडकली. गाडीतून पाय खाली ठेवता क्षणीच एकच धांदल उडाली, ती म्हणजे तिथल्या लोकल गाईडची. सर्वजण एकदम अंगावर धाऊन आल्यासारखे जाहिरात करत होते. त्यांना हुलकावणी देऊन मी लगेचच कोकणात महाडला जाणारी एस.टी धरली. आंबनेळी घाटातून वीस मिनिटातच प्रतापगड पायथ्याला असलेल्या वाडा-कुंभरोशी नावाच्या छोट्याश्या गावात येऊन थांबली. आंबनेळी घाटातला रस्ता फारच वळणावळणाचा. वाडा हे छोटेसे गाव अगदी डोंगराच्या कुशीत लपलेले, झाडातून छुप्लेले. मी उतरलो. चहा घेतला. रस्त्यावर वाहतूक बरीच होती. गड महाबळेश्वरपासून जवळच असल्याने कदाचित.
           वाड्यातून रस्त्याला दोन फाटे फुटतात एक थेट गडावर जातो आणि दुसरा कोकणात. गडावर जाणारा रस्ता पकडून मी भराभर चालायला लागलो. पहिल्याच वळणावर पोलिसांची चौकी वजा तंबू दिसला. काही पोलीस दुचाकी आणि चारचाकी तपासत होते. मला काही समजले नाही, अश्या ठिकाणी तपासणी म्हणजे काहीतरी नक्कीच वावगे झ्हाले आहे असा प्रार्थमिक अंदाज बांधत मी पुढे निघालो. तीन वळणानंतर खालून मनोहारी प्रतापगडदर्शन झ्हाले. अफ़झल खानाला नेस्तनाबुत करणारया महाराजांच्या प्रतापाची साक्ष देणारा हा प्रतापगड. शिवरायांनी पूर्णपणे नवीन बांधलेला प्रतापगड हा पहिला किल्ला. गर्द झाडीतून जाणारा रस्ता, सह्याद्रीच्या कडेकपाऱ्या आणि दऱ्याखोऱ्यांचे अनोखे रूप हीच तर गडाची शोभा. क्यामेरयात ते क्षण कैद करून पुढे सरकलो. गडावर जाणाऱ्या रस्त्याच्या रुंदीकरणाचे काम चालू होते. गडाच्या पायथ्याशीच एक छोटसे संग्रहालय आहे. तिथेच शिवसृष्टीतील शिल्पांसारख्या काही मूर्ती होत्या. थोडा वेळ तिथेच फोटोगिरी केली. दुपारचे बारा वाजून गेले होते. उन्हे डोक्यावर चढली होती.  
        पोटातली कावळी ओरडत होती. जरा पुढे गेल्यावर आणखी एक तम्बू कम चौकी आली.
मी आत डोकावून पाहतो न पाहतो तोच मागुन एक भारदस्त आवाज कानावर पडला. काय रे काय पाहिजे ? मी मागे बघितले तर साध्या वेशातले पोलिस काका त्यांच्या दुचाकीवर होते. मी काही बोलायच्या आतच त्यानी दुचाकीवर मागे बसण्याचा इशारा दिला. गडावर जायला मला चमत्काराने लिफ्ट तर मिलाली होती पण पोलिस काकांचा मुड औरच होता. त्यांचा भरमसाठ प्रश्नाचा मारा मला सहन करावा लागला. पासपोर्ट काढताना पण इतके प्रश्न विचारले न्ह्व्ते मला ! शेवटी मीच त्याना विचारले इतका बदोबस्त आज गडावर ? कोणी येणार आहे का ?
            त्याना मी महाराष्ट्रियन न्हवे भारतीय असल्याचे पटले असावे ! काही दिवसापूर्वी ज्हालेल्या मिरज दंगलीमूळ पूर्ण महाराष्ट्र हादरला होता. त्याच्याच पार्श्वभूमीवर घातपाताची अफवा गडाच्या परिसरात पसरली होती. त्यातच दोन दिवसांवर शिवप्रतापदिन येउन ठेपला होता. हे सर्व विचारात घेउनच गडाची सुरक्षा वाढवली होती. पोलिसकाका सांगत होते मी ऐकत होतो. मुम्बइ वर ज्हालेल्या भ्याड हल्ल्यानंतर पुन्हा एकदा तोच प्रसंग पुढे येऊ नये यासाठी सर्व. त्यांच्या प्रत्तेक प्रश्नाला काही वेळापूर्वी मला चिड आली होती. पण आता मला त्यांचा उगीचच अभिमान वाटत होता आणि स्व्ताहाचाही ! का कुणास ठाउक ? मी महाराष्ट्रियन न्हवे भारतीय आहे याचा मला अभिमान वाटत होता.
          आम्ही पुढच्या चौकिजवळ पोहोचलो होतो. अफ्जल खानाच्या शामियानाशेजारी. तिथे जायला परवानगी न्हवती. कारण तेच- मिरज दंगल प्रकरण. मी तिथेच उतरलो. पोलिसकाकाना धन्यवाद देऊन गडाकड़े कुच केली. पूर्वीच्या शामियान्याच्या इथे आता खानाची कब्र आहे.  गडाचा दरवाजा इथून दहां मिनिट. समोर अफजल बुरुज, उजवीकड़े रेडका बुरुज, डावीकडे सूर्य बुरुज, मागे जावळीचे जंगल - अहाहा डोळ्याचे पारणे फेडणारे ते दृश्य क्यामेरयात साठवत पुढे निघालो !!!



                          फिक्र ना कर ये शिवा का आखाडा है !
                     जिसने एक ही दम मे अफझल को उखाडा है !
                       जय भवानी ! जय श्रीराम ! जय शिवाजी !

 

           महादरवाज्यातून आत आल्यावर लगेच उजवीकडे लांबच लांब अफझल बुरुज आहे. खानाच्या वधानंतर त्याचे शीर या बुरुजावर ठेवण्यात आले होते म्हणून हे नाव. या बुरुजावरून समोर महाबळेश्वर आणि विस्तृत जावळीचे जंगल दृष्टीस पडते. खाली शामियाना म्हणजे आताची खानाची कबर इथून दिसते. बऱ्याच शाळांच्या शैक्षणिक सहली त्या दिवशी गडावर दिसल्या. मुले कौतुकाने त्यांच्या शिक्षकांकडून इतिहास समजावून घेत होती, बरे वाटले ! मधेच डोंगरयात्रा हातात घेऊन फिरणारी एक भटकी टोळीही भेटली मला, मुंबईहून आली होती. गडावर पर्यटक बरेच येत असल्याकारणाने खाण्यापिण्याची सोय आहे. वर कांही पायऱ्या चढून गेल्यावर डावीकडे भवानीमातेचे मंदिर लागले. शेजारीच काही पुरातन तोफा, दारुगोळे, हत्यारे इ. ठेवलेल्या होत्या. मंदिरात भवानीमातेचे दर्शन घेऊन मी बालेकील्याजवळ निघालो.
            


        या शिवाजीराजांचे शौर्य आणि कर्तुत्व इतके मोठे आहे की,
       त्याची तुलना जगज्जेत्या अलेक्झांडरशीच होऊ शकेल - गवर्नर गोवा १६६६

 

            दोन वाजले होते, पर्यटकांची गर्दी वाढतच होती. त्यात शिवप्रतापदिनाच्या निमित्ताने गडावर रंग-रंगोटीच्या कामाला वेग आला होता. साफ सफाइ देखील चालू होती. उद्यापासून तीन दिवस म्हणजे शिवप्रतापदिन होईस्तोवर पर्यटनासाठी गड बंद राहणार होता. नशिबाने मी उद्या आलो नाही. बालेकिल्ला म्हणजे पूर्वी वाडा होता तिथे आता महाराजांचा अश्वारूढ देखणा पुतळा आहे. बाजूला छोटीशी बाग आहे. १९५७ साली भारताचे पंतप्रधान पं. जवाहरलाल नेहरू यांच्या हस्ते या स्मारकाच्या उदघाटनाचा उल्लेख होता. 

     

  माझ्या मायभूमीचे रक्षण हे माझे परम कर्तव्य होय  या भूमीवर आक्रमण करणारा मग तो कोणीही असो कधीच यशस्वी झ्हाला नाही  - शिव छत्रपतींचे मोगल अधिकाऱ्यास पत्र

         
          
त्यावेळी एक पारशी कुटुंब तिथे आले होते. हिंदीमध्ये महाराजांना एकेरी नावाने पुकारत त्यांच्या लहान मुलाला ते पुतळ्याकडे बोट दाखवून काहीतरी सांगत होते. फोटो काढण्याचा हट्ट तो लहान मुलगा करीत होता. महारांजाचा पुतळा ज्या चौथर्यावर आहे तिथे स्पष्ट मराठीत लिहिले होते चौथर्यावर बसू नये. तरी देखील तो लहान मुलगा तिथे बसला आणि चक्क बसू नये यावर स्वताचा हात ठेऊन फोटो काढायचा दुरूनच इशारा त्याच्या बाबांना करू लागला. आता मात्र माझ्या सय्यमाचा  बांध फुटला. मी सरळ जाऊन त्या मुलाला पहिल्यांदा खाली उतरवले. तो मुलगा ओरडू लागला. आसपासचे लोक बघू लागले. मी सरळ त्यांना सांगितले इथे बसू नये लिहिले असताना तुम्ही बसून फोटो काढताय ? ते प्रकरण तिथेच संपले. कारण वाचता येत नसल्याने त्यांनी माफी मागून विषय मिटवला.  

           कडेलोट-दक्षिण-केदार-रेडका बुरुज पाहून मी जेवणासाठी एका हॉटेलात थांबलो. गडावर बरीच होटले आहेत. रेस्ट हौसही आहे. झुणका भाकर आणि थंडगार ताक घेऊन तृप्त झ्हालो. उतरतानाच समर्थांनी स्थापन केलेल्या मारुतीरायाला नमस्कार केला. डावीकडे छोटेसे नासके तळे दिसते. रेडक्या बुरुजावरून खाली कोकण दूरवर नजरेत भरतो. दुपारचे चार वाजले होते. परतीचे वेध लागले होते. शिवस्मरण करून गड उतरलो. वाड्यातून महाबळेश्वर गाठले. सहा वाजले होते. थंडी जाणवायला लागली होती. एस.टी ला वेळ होता, शेजारीच असलेल्या बाजारपेठेत रपेट मारली थोडा वेळ. साडेसहाला एस.टी धरून पुणे गाठले.
           नऊच्या आसपास घरी पोहोचलो त्यावेळी डोक जड झ्हाल्यासारखे वाटत होत. सकाळची एस.टी तली दोन माणस, वाड्यात भेटलेले पोलिसकाका, गडावर भेटलेल पारशी कुटुंब सारखी राहून राहून आठवतच होती !!!

सोमवार, ५ जुलै, २०१०

` शिखरवेध कळकराय ! `

          वर्षाअखेरीस रॉक ऑन ट्रेक टू ढाक बहिरी या मथळ्याखाली  गिरीदर्शन चे ई पत्र येऊन धडकले होते. नवीन वर्ष , नवी उमेद घेऊन ढाक बहिरी ला भ्रमंती करायचे ठरवले. दोन दिवसाचा हा ट्रेक फुलटू धमाल आहे असे बऱ्याच ठिकाणी वाचनात आले होते. मग काय शनिवारी दुपारी शिवाजीनगरहून रपेट सुरु झ्हाली. गिरीदर्शन आणि आम्ही साधारण ४० टाळकी असू. लोकल ने कामशेत गाठले त्यावेळी संध्याकाळचे पाच वाजले होते. कामशेतहून जांभिवली असा पुढचा प्रवास होता. अर्धा तास वाट पाहूनही एस.टी आली नाही.मग तरकारी एक्ष्प्रेस्स म्हणजे जीप आपलीशी वाटू लागली. या तरकारी एक्ष्प्रेस्स मधून जांभिवली ला पोहोचलो. सात वाजले होते.सर्वांनी आपापली रात्रीची सेटल मेंट करयाला सुरुवात केली. गावातच शाळेच्या व्हरांड्यात आम्ही जागा धरून ठेवल्या, आणि इकडे तिकडे फिरू लागलो.थंडी हळूहळू जाणवायला लागली होती.

          रात्री नऊ वाजता शाळेमागील मोठ्या कट्ट्यावर एकत्र जेवणाचा आनंद लुटला. त्यानंतर कॅम्पफायर करण्यात आला. मध्य रात्री पर्यंत शेकोटी शेजारी बसून सर्वांनी आपले मन मोकळे होईस्तोवर गाणी गायली.सकाळी पाच वाजता उठून नाश्ता आटोपून ढाक स्वारी प्रारंभ झ्हाली ती गिरीदर्शनच्या घोषणेने. सर्व भलत्याच उल्हासात होतो. तासाभरात पहिल्या घाटमाथ्यावर येऊन पोहोचलो. गिरीदर्शनची नुकतीच पंधरा वर्षे पूर्ण झली होती त्याची अधिकृत घोषणा सतीश मराठे यांनी केली. त्यानंतर पुरषोत्तम ने येत्या काही महिन्यातच रौ ( रफ एंड वाइलड ) अंतर्गत होणारया कळकराय कातळारोहनचे ब्रीफिंग केले. काटाकीर्र  !!! त्याच वेळी कातळारोहनचा किडा डोक्यात गेला तो कळकराय शिखरवेध केल्यावरच शमला.         
          कळकराय ! नाव जरा विचित्रच नाही का ? याच श्रेणीतील अजून काही नावे जसे वानरलिंगी, नवरा-नवरी डोंगर, कात्राबाइ, आजोबा डोंगर, खुट्टा, तैलबैला, नागफणी, नानाचा अंगठा आणि कैक, भटक्यांच्या परिचयाची. कळकराय त्यापैकीच एक. माझे पहिलेच एक्सपीडीशन असल्याने उत्साह अमाप होता. पण ट्रेकिंग आणि कातळारोहनात बराच फरक. तो फरक विकास, अमित, पुरषोत्तम, अविंनव  यांच्या मार्गदशनाखाली, तळजाइच्या कपारीत सलग तीन आठवडे वीकेंडला केलेल्या रीयाजाने निघून गेला.
       
            फेबृअरी सहा, आम्ही दहा जनानी दुपारी शिवाजीनगरहून जाम्भीवलीला कूच केली. चार टाळकी आम्हाला रात्री जाम्भिव्लीत सामील झ्हाली. ट्रेकमेट आणि ट्रेकडी ची असंख्य टाळकीही ढाक सर करायला जाम्भिव्लीत दाखल झ्हाली त्याच दिवशी. आम्ही जेवण वगैरे आटपून आकराच्या सुमारास शाळेसमोरील ललिता जेडरल स्टोरचे मालक यांच्या घरात झ्होप्लो. आज नितांत आरामची गरज होती, उद्या बरीच उढाताण होणार होती. दुसर्या दिवशी सकाळी पाचला उठलो. पोहे चापले. मस्त चहा घेतला. क्ल्याम्बिंग गियर ज्यात हार्नेस, हेल्मेट, स्लिंग, क्यू.डी, डीसेनडर, पिटोन होते ते प्रत्येकाला देण्यात आले. त्यानंतर कळकराय पायथ्याकडे झ्हेप घेतली.  

            विकासने प्रथम कातळारोहणास सुरुवात केली. सागर ( निम - पासआउट ) याची त्याला साथ होती. आणि त्या दोघांची आम्हा सर्वांना साथ होती. हा सुळका दोन टप्यात सर करावा लागतो. पहिल्या टप्यात साधारण सत्तर फुटावर रोप फिक्स केल्यावर कातळारोहानास खरी सुरुवात झ्हाली.पहिल्याच टप्प्यात मेंदूवर आघात सुरु झ्हाले, हा प्याच खालून सोपा वाटत असला तरी पांच-दहा फुटावर पुन्हा हातात मुंग्या आणणारा होता. कारण वरती जाताना हाताने चाप्पून होल्ड मिळत होते. चपळ सारंगने काही मिनीटातच पहिला टप्पा सर केला. त्यानंतर मी ( दहा मिनिटे ! ) धापा टाकत पहिल्या रेस्ट पोईन्टला पोहोचलो, सेल्फ अंकर्ड. मागून अजून उरलेल्या टाळकयानी पहिला टप्पा सर केला. हा पहिला रेस्ट पोईन्ट म्हणजे एक अरुंद अशी त्या कातळावरची रेघच ! 'लक्ष्य' मध्ये शेवटी ह्रितिक रोषण आणि ग्यांग एका अरुंद रिज वर जाऊन बसतात, बास आगदी तशीच ! समोरच ढाकची लांबलचक आडवी भिंत डोळ्यात मावत न्हवती, क्यामेरात मावली ! त्या अजस्त्र भिंतीत श्री बहिरी देवाची गुहा पार खाली बारीकशी दिसत होत्ती.अनेक ट्रेकर्स दोस्त खालून आम्हाला निरखून पाहत होते. आम्ही साधारण तासभर तरी त्या रिज वर बसून होतो.

         दरम्यानच्या वेळात विकास, सागर आणि संग्रामने शिखरवेध केला होता. त्याची ग्वाही वरूनच आरोळी ठोकून आम्हाला दिली. आता विकास ने शिखरावर मेखा गाडून आणखी एका रोप सपोर्ट खाली सोडला आणि तो वरच थांबला होता. वेळ होती दुसरा टप्पा सर करण्याची. सागरने दुसर्या टप्प्यात सेल्फ अंकर्ड करून प्रत्येकाला अक्षरश: 'जिवंत' खेचले. हो 'जिवंत' हाच शब्द योग्य राहील. कारण हा टप्पा पार करण्यासाठी लागणारा मुव्ह हा इतका डोक्यात जाणारा होता की विचारूच नका. पहिल्यांदा फूट होल्ड, त्यानंतर फर्लांगभर उडी मारून दुसरा उजव्या हाताने धरायचा होल्ड, त्यानंतर डावा पाय वर घेऊन डावा व उजवा हातावर ( तो चार बोटे मावतील इतकाच ) धरायाचा होल्ड आणि शेवटी पूर्ण दगडाच्या मागे लपलेला होल्ड !! तुम्हाला खरे वाटणार नाही हे , पण इथून थेठ तीनशे फुटाची सरसकट दरी, एकजरी होल्ड सुटला की तुम्ही संपलाच. तो टप्पा पार करताना मला तेवीस वर्षाची माझी कहाणी फ्लाशबाक होईन दिसत होती !!! छत्तीस कोटी देव डोळ्यासमोर येऊन गेले होते. सागर या देवमाणसाने मला शेवटच्या मूव्ह ला खेचले आणि मी मोकळा श्वास घेतला.     

           आमच्यापैकी दोघांचा या दुसर्या टप्या वर फौल झ्हाला. सुदैवानं रोप सपोर्ट असल्याने त्यांना सुखरूप हा टप्पा पार करता आला. मी दुसर्या अरुंद रिजवर पोहोचलो होतो. पाण्याचा एक घोट घेतला. ही अरुंद रिज या कातळाचा उभा फेस असलेल्या बाजूला होती. खाली पुन्हा सरसकट तीनशे फुटाचा कातळ. समोर राजमाची आणि दूर ड्युक्स चा सुळका खुणावत होता. तो नजारा अवर्णनीय होता. अमितने लगेच शेवटचा साधारण तीसेक फुटाचा सोपा पण अंगात धडकी भरणारा टप्पा पार करायला सज्ज व्हायला सांगितले. मी सज्ज झ्हालो. रोप सपोर्ट वर आणि कपारीत होल्ड पकडून शेवटी मी शिखरवेध केले !!! मी कळकराय शिखरवेध केले !!! माझ्या आतापर्यंतच्या भटकन्तीला हा सर्वोच्च गर्वाचा दिवस होता.

           अविनव सर्वात शेवटी पूर्ण रोप वाएंड करून वर आला आणि आम्ही सर्वांनी एकच जल्लोष केला. शिखरावरून चोहोक्डचा प्रदेश दूरवर दिसत होता. मनमुराद फोटोगिरी केली. आता राप्लिंग करून उतरायचे होते. पुन्हा डोक्यात जाणारा तो कडा उतरून खाली जायचे होते. देवाचे नाव घेऊन मेखाला टाय केलेल्या रोपला हार्नेस फिक्स करून सुखरूप राप्लिंग करून खाली पोहोचलो अगदी दहा मिनिटात. बाकीची टाळकी राप्लिंग करून खाली उतरली.सर्व सहीसलामत खाली उतरलो होतो, आम्ही थकलो न्हवतो. वेगळाच आत्मविश्वास आला होता. आम्ही परतीची वाट धरली होती. दुरून कळकराय पुन्हा हाक घालत होता !!!
             
             
छायाचित्रे : जी.टी.सी
 
footer


??ा?ी? ?ि?ि?्?ा?ा?ी ??ी? ??ा?्?ा? ?ु??ा ??्? ?ा?ा.